פרשת יתרו, מדוע צריך יתרו לייעץ עצות פשוטות למשה רבנו?

הרב אייל אונגר
פרשת יתרו, מדוע צריך יתרו לייעץ עצות פשוטות למשה רבנו? | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this