פרשת יתרו, וורטים קצרים

הרב יאיר נוסבכר
פרשת יתרו, וורטים קצרים | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this