פרשת יתרו, המעמד הגדול בהר סיני

הרב יוסף צבי בן פורת
פרשת יתרו, המעמד הגדול בהר סיני | תשפ"ב
Share this