פרשת יתרו, הכנה למתן תורה

הרב פנחס שלום פרידמן
פרשת יתרו, הכנה למתן תורה | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this