פרשת יתרו, גדר דין מלכות של משה

הרב נחום שיינין
פרשת יתרו, גדר דין מלכות של משה | תשפ"א
Share this