פרשת יתרו, בעניין המסר שקריעת ים סוף הביא לעולם שולל את מהותם של עמלק וזה גרם ליתרו להתגייר

הרב משה יעקב קליין
פרשת יתרו, בעניין המסר שקריעת ים סוף הביא לעולם שולל את מהותם של עמלק וזה גרם ליתרו להתגייר | תש"פ
Share this