פרשת יתרו, בזהירות בכבוד הזולת בדקי דקוית ובעניין שכ''כ חסר לנו רגישות עדינה בדור הגס והחומרי של עקבתא דמשיחא

הרב משה יעקב קליין
פרשת יתרו, בזהירות בכבוד הזולת בדקי דקוית ובעניין שכ''כ חסר לנו רגישות עדינה בדור הגס והחומרי של עקבתא דמשיחא | תשפ"ב
Share this