פרשת חיי שרה, שיחתן של עבדי אבות

הרב נתן רוטמן
פרשת חיי שרה, שיחתן של עבדי אבות | תש"פ
Share this