פרשת חיי שרה, מי שמתו מוטל עליו פטור מן המצוה

הרב אשר וייס
פרשת חיי שרה, מי שמתו מוטל עליו פטור מן המצוה | תשע"ו
Share this