פרשת חיי שרה, כיצד פותחים את פתח האוהל לקרב רחוקים?

הרב מרדכי דוד נויגרשל
פרשת חיי שרה, כיצד פותחים את פתח האוהל לקרב רחוקים? | תשע"ה
Share this