פרשת חוקת, פרה אדומה

הרב אלחנן ז'ק
פרשת חוקת, פרה אדומה | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this