פרשת שמיני, פרה

הרב אייל וקסלר
פרשת שמיני, פרה | תשע"ו

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this