פרשת חוקת, "ודברתם אל הסלע"

הרב יצחק חיים פרץ
פרשת חוקת, "ודברתם אל הסלע" | תש"ע
Share this