פרשת זכור, "זכור את אשר עשה לך עמלק"

הרב יצחק חיים פרץ
פרשת זכור, "זכור את אשר עשה לך עמלק" | תשע"ב
Share this