פרשת זכור, הפטרת שבת פרשת זכור - מלחמת שאול בעמלק

הרב דוד לאו
פרשת זכור, הפטרת שבת פרשת זכור - מלחמת שאול בעמלק | תשע"ה
Share this