פרשת וישלח, תשוקה עזה מעוותת את התבונה

הרב יוסף צבי בן פורת
פרשת וישלח, תשוקה עזה מעוותת את התבונה | תשפ"ב
Share this