פרשת וישלח, מעלתו של המצפה לקיים את כל המצוות ושואף להגיע לדרגות גבוהות ובעניין ריקנותה של הנשמה

הרב משה יעקב קליין
פרשת וישלח, מעלתו של המצפה לקיים את כל המצוות ושואף להגיע לדרגות גבוהות ובעניין ריקנותה של הנשמה | תש"פ
Share this