פרשת וישלח, המלחמה על הבית

הרב יוסף צבי בן פורת
פרשת וישלח, המלחמה על הבית | תשפ"ב
Share this