פרשת וישלח, האם מותר לאדם להעמיד את חבירו כמגן במקום סכנה

הרב יהודה כהן
פרשת וישלח, האם מותר לאדם להעמיד את חבירו כמגן במקום סכנה | תשפ"א
Share this