פרשת וירא, ב'

הרב אלחנן ז'ק
פרשת וירא, ב' | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this