פרשת וירא, נתינת צדקה - הוצאה או הכנסה

הרב ציון כהן
פרשת וירא, נתינת צדקה - הוצאה או הכנסה | תשפ"ג
Share this