פרשת וירא, לשקר מפני השלום

הרב אברהם צבי מרגלית
פרשת וירא, לשקר מפני השלום | תשע"ד
Share this