פרשת וירא, חובת הדיינים לפסוק על ראיה ברורה

הרב נחום שיינין
פרשת וירא, חובת הדיינים לפסוק על ראיה ברורה | תשפ"ב
Share this