פרשת וירא, היחס הנכון לרשעים

הרב יוסף צבי בן פורת
פרשת וירא, היחס הנכון לרשעים | תשע"ט
Share this