פרשת וירא, האם מעלת זריזין עדיף ממעלת שכר פסיעות

הרב יהודה כהן
פרשת וירא, האם מעלת זריזין עדיף ממעלת שכר פסיעות | תשפ"ג
Share this