פרשת וירא, האם מותר לאדם לגרום לעצמו שיהיה פטור מן המצוות?

הרב יהודה כהן
פרשת וירא, האם מותר לאדם לגרום לעצמו שיהיה פטור מן המצוות? | תשפ"א
Share this