פרשת ויקהל, שקלים

הרב אליהו דיסקין
פרשת ויקהל, שקלים | תשפ"ב
Share this