פרשת ויקהל פקודי, פרה אדומה

הרב אברהם צבי ישראלזון
פרשת ויקהל פקודי, פרה אדומה | תשע"ה

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this