פרשת ויקהל פקודי, אהבת הבנים כאהבת האחים

הרב ציון כהן
פרשת ויקהל פקודי, אהבת הבנים כאהבת האחים | תשפ"ג
Share this