פרשת ויקהל - מצות מחצית השקל

הרב נחום רפפורט
פרשת ויקהל - מצות מחצית השקל | תשע"ו
Share this