פרשת ויקהל, ישבעו ויתענגו מטובך

הרב מנחם מנדל פומרנץ
פרשת ויקהל, ישבעו ויתענגו מטובך | תשפ"ב
Share this