פרשת ויקהל, האם מותר לשנות מן האמת בשביל לעודד התרמה?

הרב יהודה כהן
פרשת ויקהל, האם מותר לשנות מן האמת בשביל לעודד התרמה? | תשפ"א
Share this