פרשת ויקהל, אמונה בהשגחה פרטית, עצה למיגור הכעס

הרב ישראל אשלג
פרשת ויקהל, אמונה בהשגחה פרטית, עצה למיגור הכעס | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this