פרשת ויצא, ע"פ הספר 'זרע שמשון'

הרב רוני עזרא
פרשת ויצא, ע"פ הספר 'זרע שמשון' | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this