פרשת ויצא, מעשה אבות סימן לבנים

הרב מנחם ליבי
פרשת ויצא, מעשה אבות סימן לבנים | תשע"ה

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

Share this