פרשת ויצא, למה יעקב מתקן תפילת ערבית?

הרב אייל אונגר
פרשת ויצא, למה יעקב מתקן תפילת ערבית? | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this