פרשת ויצא, התגברות על העצלות התגברות על עודף שינה

הרב אייל אונגר
פרשת ויצא, התגברות על העצלות התגברות על עודף שינה | תשפ"ג

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this