פרשת ויצא, גודל הזהירות שצריך במצוות שבבין אדם לחבירו, וגודל השלום

הרב משה קפלן
פרשת ויצא, גודל הזהירות שצריך במצוות שבבין אדם לחבירו, וגודל השלום | תש"ע

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this