פרשת ויצא, בענין מעשר כספים וכח התפילה

הרב דוד פולק
פרשת ויצא, בענין מעשר כספים וכח התפילה | תשע"ח
Share this