פרשת ויחי, ברכות יעקב לשבטים

הרב מנחם ליבי
פרשת ויחי, ברכות יעקב לשבטים | תשע"ח

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this