פרשת ויגש, נתכון להרע לחברו ונמצא שהביא תועלת האם צריך כפרה

הרב יהודה כהן
פרשת ויגש, נתכון להרע לחברו ונמצא שהביא תועלת האם צריך כפרה | תשפ"ג
Share this