פרשת ואתחנן, מתי מותר לאכול ערפי חזירים

הרב נחום שיינין
פרשת ואתחנן, מתי מותר לאכול ערפי חזירים | תש"פ
Share this