פרשת ואתחנן, יצר הרע, האמנם כולו רק רע?

הרב ציון כהן
פרשת ואתחנן, יצר הרע, האמנם כולו רק רע? | תשפ"א
Share this