פרשת ואתחנן, "ואהבת את ה' אלוקיך"

הרב שלמה לוינשטיין
פרשת ואתחנן, "ואהבת את ה' אלוקיך" | תשע"ה
Share this