פרשת וארא, סיפורו וגדולתו של משה רבינו

הרב אהרון גינצבורג
פרשת וארא, סיפורו וגדולתו של משה רבינו | תשפ"א
Share this