פרשת וארא, יש קונה עולמו בשעה אחת

הרב פנחס שלום פרידמן
פרשת וארא, יש קונה עולמו בשעה אחת | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this