פרשת וארא, האם מותר לעסוק בכשפים

הרב נחום רפפורט
פרשת וארא, האם מותר לעסוק בכשפים | תשע"ו
Share this