פרשת דברים

הרב פנחס שלום פרידמן
פרשת דברים | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this