פרשת דברים

הרב יעקב גלינסקי זצ"ל
פרשת דברים | תשע"א
Share this