פרשת דברים, שבת חזון

הרב יעקב אדלשטיין זצ"ל
פרשת דברים, שבת חזון | תשע"ד

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this